Escultura

Per Emili Armengol l’escultura no es limita a ser un volum, perquè també aflora una forma, un conjunt de signes i senyals que prenen corporeïtat i que cada vegada són més abstractes que figuratius.